U bent hier: Home Leefmilieu in België Internationaal Milieubeleid

Internationaal Milieubeleid

Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

Omwille van de verdeling van de milieubevoegdheden over verschillende overheden is overleg absoluut noodzakelijk, zodat ons land met één stem kan spreken op de internationale scène.

Daarom werd in 1995 het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid of CCIM opgericht. Dit comité vloeit voort uit een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omtrent het internationale milieubeleid. De dagelijkse leiding ervan is in handen van het DG Leefmilieu van de FOD.

Dankzij het CCIM kan België, te midden van talrijke internationale instellingen en organisaties, naar voren komen met weloverwogen standpunten inzake milieu.

De CCIM werkt binnen haar structuur met een aantal stuurgroepen waaronder de Stuurgroep Milieugegevens.

De kerntaak van de groep bestaat erin om de zogenaamde morele of niet-verplichte rapporteringen (niet-EMA) van Belgische milieugegevens te coordineren. In concreto gaat het hier vooral over rapporteringen en activiteiten ten behoeve van EUROSTAT en OESO, UNEP, sommige internationale indexen. Via een specifieke subwerkgroep wordt ook aandacht besteed aan milieuindicatoren.

Zie brochure CCIM: Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM)

Document acties