U bent hier: Home Leefmilieu in België Bevoegdheden

Bevoegdheden

Bevoegdheden over leefmilieu

In België zijn de bevoegdheden over leefmilieu verdeeld over de federale overheid en de gewesten.

De gewesten kregen de bevoegdheden over landinrichting, natuurbescherming en natuurbehoud en de bescherming van het leefmilieu toegewezen. Deze laatste bevoegdheid is zeer breed en omvat de bescherming van bodem, water en lucht en de strijd tegen geluidshinder. Afvalstoffenbeleid, waterproductie en –voorziening en de controle van industriële activiteiten behoren eveneens tot de bevoegdheden van de gewesten.

De federale regering is bevoegd voor het productnormeringsbeleid, de bescherming tegen ioniserende stralingen, met inbegrip van het radioactief afval, de doorvoer van afvalstoffen, het dierenwelzijn, de in-, uit- en doorvoer van uitheemse plantensoorten en van uitheemse diersoorten en hun krengen, en de bescherming van het marine milieu.

Deze overheden zien erop toe dat internationale milieuakkoorden voor thema’s waarover zij bevoegd zijn geïmplementeerd worden. Zij moeten dan ook nauw betrokken worden bij de voorbereiding van de standpunten van België ten aanzien van het internationale beleid.

 

Zie brochure CCIM: : Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid

Document acties